Je wilt geen pottenkijkers als je reageert op onze vacatures op werkenbijbmn.nl. Gelijk heb je. Dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Jouw privacy staat voorop

BMN Groep slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We delen je gegevens alleen met derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s. En zij houden zich ook aan de regels. Je data worden dus niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.  

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 juni2023.

Persoonsgegevens We willen een aantal dingen van je weten. Die gegevens slaan we alleen op als het gaat over werken bij BMN. Een emailadres kunnen we dus gebruiken om je te informeren over de status van een vacature, maar we zullen je geen reclame over BMN te sturen. We kunnen de volgende gegevens opvragen:

naam;

adres;

postcode;

woonplaats;

geslacht;

nationaliteit;

telefoonnummer;

geboortedatum;

geboorteplaats

e-mailadres;

burgerlijke staat;

opleidingsgegevens;

gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige en/of de huidige

dienstbetrekking(en), alsmede betreffende de beëindiging ervan;

informatie met betrekking tot afgenomen assessments;

foto;

salarisgegevens.

Waar heb jij recht op?

Elke sollicitant heeft recht op het inzien en overdragen van zijn of haar persoonsgegevens. Als jouw gegevens feitelijk onjuist, onvolledig zijn, niet relevant zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, of op andere manieren in strijd zijn met de privacywetgeving, heb jij het recht om correctie en/of verwijdering van die gegevens te verzoeken. Als je voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de privacywetgeving, kan je verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons te beperken. Als jouw persoonsgegevens in het kader van het Protocol worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, kan je bezwaar maken tegen die verwerking als je specifieke redenen hebt die verband houden met jouw situatie. Wij kunnen de verwerking echter voortzetten als er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Bewaartermijnen

Sollicitatie

Als je bij ons solliciteert voor een functie of stage, ontvangen wij je persoonlijke gegevens.  Soms doen we extra onderzoek bij Stichting FAD of Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Bijvoorbeeld omdat je solliciteert naar een functie waarbij je in aanraking komt met geld, vertrouwelijke informatie of producten. Dit register voldoet aan alle wettelijke eisen. Zoals het hoort. Soms willen we nog meer over je weten. Dan kunnen we een referentie van je bellen, maar dat doen we altijd in overleg met jou. Is het sollicitatieproces voorbij? Dan gebruiken we je gegevens anoniem, of verwijderen we je sollicitatiegegevens.

Vacaturemelding

Jij geeft aan over welke vacatures je meer informatie wilt ontvangen en wij houden je per mail op de hoogte. Afmelden is zo gepiept: dat kan via de link in de mail.

Vinden van nieuwe collega’s

Je kunt meteen op onze vacatures reageren. Ook kun je ons bellen of mailen als je wilt solliciteren. En we onthouden je verhaal, zodat je het niet 2 keer hoeft te vertellen. Maar alleen zolang de sollicitatieprocedure loopt. Na afloop gebruiken we je gegevens anoniem of verwijderen we ze.

Social media & voordragen

Solliciteer je via social media? Dan vinden we het leuk om te kijken wie je bent. En een van onze kernwaarden is ‘Vrienden’. Dus is één van je vrienden op social media al een collega? Dan kunnen we een blik op je profiel werpen en onze collega vragen hoe hij of zij jou kent. Heb je een foto online staan waarop je bier drinkt in een bananenpak? Goed zo. Vinden we leuk. Heeft collega je voorgedragen? Dan bewaren we je gegevens 12 maanden, zodat we jouw vriend een financieel bedankje kunnen uitbetalen.

Verbetering

Om elke dag een beetje beter te worden, verzamelen we gegevens van jouw bezoek aan onze website. We verzamelen gegevens over het bekijken van vacatures of het klikken op links. Natuurlijk gaan we altijd volgens dit privacybeleid met je gegevens om. Dit geldt ook voor derden die we deze gegevens laten onderzoeken.

Het werven van geschikte kandidaten

Gedurende het wervingsproces, wordt gezocht naar geschikte kandidaten door middel van direct search, talentpools en events.

Direct search